Kommunala Pensionärsrådet (KPR), 22 oktober 2019

KPR, Erika Johansson, sekreterare

Protokoll som justerats 30 oktober 2019 § 19-25PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 oktober till och med 20 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-04