Kommunfullmäktige 25 november 2019

Kommunfullmäktige, Anna Nilsson sekreterare

Protokoll som justerats 26 novemberPDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 november 2019 till och med 18 december 2019.

Senast uppdaterad 2019-12-02