Kommunstyrelsen 29 oktober 2019

Kommunstyrelsen, Ellinor Halldan, sekreterare

Protokoll som justerats 5 november 2019PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 5 november 2019 till och med 27 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-05