Kungörelse om granskning av detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1 med flera

i Lindesberg 18 december 2019 till 19 januari 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen , Björn Nettelbladt, planarkitekt

Samråd för detaljplan för Dalkarlshyttan 2:1 med flera Svarttjärnsvägen 18 december till 19 januari 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 december till och med 19 januari 2020.

Senast uppdaterad 2019-12-17