Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Kungörelse om Samråd, Detaljplan för Lindesby 1:13 med flera

Samhällsbyggnadsförvaltningen , Kjell Jansson, planarkitekt

Kungörelse om Samråd för detaljplan för Lindesby 1:13 med flera 8 maj till 29 maj 2020PDF

Under perioden 8 maj 2020 – 29 maj 2020 ställs planen ut för samråd på:

- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kungsgatan 41 i Lindesberg.
- www.bmb.se/aktuellaplanarbeten

Planområdet är beläget väster om Lindesberg tätort.
Detaljplanen är förenlig med Lindesbergs översiktsplan.

Syftet med detaljplanen är en utvidgning av Lindesbergs tätort med ett nytt bostadsområde med minst 20 stycken villatomter samt en förskola. Planen kommer även möjliggöra för infrastrukturlösningar samt mark för allmänna ytor.

Upplysningar om planen kan lämnas av Kjell Jansson, planarkitekt, Stadsbuggnadskontoret, tel 0581-81747

Synpunkter på planen ska framföras skriftligen via e-post till info@sb-bergslagen.se eller till Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg, senast inkommen 29 maj 2020.

Bilagor finns på Samhällsbyggnadsförvaltningen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 8 maj till och med 29 maj 2020.

Senast uppdaterad 2020-05-08