Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Socialnämnden 14 maj §§41-44

Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll justerat 14 maj 2020 (sekretess) §§41-44

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 maj till och med 6 juni 2020

Senast uppdaterad 2020-05-14