Socialnämnden 14 november 2019 § 113-122

Socialförvaltningen, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 27 november 2019 § 113-122PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 november 2019 till och med 18 december 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-28