Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Socialnämnden 19 maj 2020 §§ 45-56

Socialnämnden, Ebba Jansson sekreterare

Protokoll som justerats 19 maj 2020 §§ 45-56PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 maj 2020 till och med 10 juni 2020.

Senast uppdaterad 2020-05-19