Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Socialnämnden 19 mars 2020 § 20-27

Socialnämnden, Ellinor Halldan sekreterare

Protokoll som justerats 19 mars 2020 § 20-27PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 mars 2020 till och med 14 april 2020.

Senast uppdaterad 2020-03-23