Socialnämnden 19 september 2019, § 85-98

Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 27 september 2019 § 85-98PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 september 2019 till och med 18 oktober 2019.

Senast uppdaterad 2019-09-30