Socialnämndens arbetsutskott 10 oktober 2019 § 225

Socialnämndens arbetsutskott, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 10 oktober 2019 § 225 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 11 oktober 2019 till och med 1 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-10-11