Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Socialnämndens arbetsutskott 14 maj 2020

Socialnämnden, Anna Lundström, sekreterare

Protokoll som justerats 14 maj §§85-86 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 maj till och med 6 juni.

Senast uppdaterad 2020-05-14