Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Socialnämndens arbetsutskott 19 maj 2020

Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 19 maj 2020, §87 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 maj 2020 till och med 10 juni 2020.

Senast uppdaterad 2020-05-19