Socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2019 § 226

Socialförvaltningen, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 25 oktober 2019 § 198 § 226 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 oktober 2019 till och med 15 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-10-25