Socialnämndens arbetsutskott 29 november 2019 § 252-254

Socialförvaltningen, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 29 november 2019 § 252-254 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 november 2019 till och med 20 december 2019.

Senast uppdaterad 2019-11-29