Socialnämndens arbetsutskott 6 februari 2020 § 11-33

Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 13 februari 2020 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 februari till och med 6 mars 2020.

Senast uppdaterad 2020-02-13