Utskottet för stöd och strategi, 12 februari 2020

Utskottet för stöd och strategi, Ellinor Halldan sekreterare

Protokoll som justerats 12 februari 2020PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 februari 2020 till och med 5 mars 2020.

Senast uppdaterad 2020-02-12