Utskottet för stöd och strategi 8 oktober 2019

Utskottet för stöd och strategi, Jessica Brogren sekreterare

Protokoll som justerats 15 oktober 2019PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 oktober 2019 till och med 6 november 2019.

Senast uppdaterad 2019-10-16