Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • 2020-07-03

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 2 juli 2020

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Carina Lindh Borg sekreterare

  Protokoll som justerats 2 juli 2020 §§ 379-382länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta info@sb-bergslagen.se eller ring vxl 0581-81000.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 juli 2020 till och med 25 juli 2020 .
 • 2020-07-02

  Socialnämndens arbetsutskott 2 juli § 100 (sekretess)

  Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 2 juli § 100 omedelbar justering (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 juli  till och med 24 juli 2020.
 • 2020-06-25

  Bergslagens överförmyndarnämnd - 17 juni 2020

  Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

  Protokoll som justerats 26 juni 2020 §§ 27-37 sekretess §§ 20-27 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 26 juni 2020 till och med 22 juli 2020 .
 • 2020-06-23

  Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice - 3 juni 2020 §§ 6-10

  Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Maria Boström sekreterare

  Protokoll som justerats 25 juni 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 30 juni 2020  till och med 22 juli 2020 .
 • 2020-06-23

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 13 maj 2020

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 19 maj 2020 §§ 343-358länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta info@sb-bergslagen.se eller ring vxl 0581-81000.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 20 maj 2020 till och med 11 juni 2020 .
 • 2020-06-23

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 17 juni 2020

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 23 juni 2020 §§ 359-378länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta info@sb-bergslagen.se eller ring vxl 0581-81000.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 juni 2020 till och med 15 juli 2020 .
 • 2020-06-22

  Kommunstyrelsen 16 juni 2020

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 22 juni 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 22 juni 2020 till och med 14 juli 2020 .
 • 2020-06-18

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 15 juni 2020 §§ 5-6

  Barn- och utbildningsnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 18 juni 2020 §§ 5-6PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 juni 2020 till och med 10 juli 2020 .
 • 2020-06-18

  Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2020 §§53-63

  Barn- och utbildningsnämnden, Ebba Jansson sekreterare

  Protokoll som justerats 18 juniPDF Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 juni 2020 till och med 10 juli 2020 .
 • 2020-06-16

  Kommunstyrelsen 16 juni 2020

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 16 juni 2020 § 86 omdelbar justeringPDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 16 juni 2020 till och med 8 juli 2020 .
 • 2020-06-12

  Socialnämnden 11 juni 2020 §§ 58-62

  Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 12 juni 2020 §§ 58-62PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 juni 2020 till och med 6 juli 2020 .
 • 2020-06-12

  Socialnämnden 11 juni 2020 § 57 (sekretess)

  Socialnämnden, Ebba Jansson sekreterare

  Protokoll som justerats 12 juni 2020 § 57Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 juni 2020 till och med 6 juli 2020 .
 • 2020-06-12

  Socialnämndens arbetsutskott 11 juni 2020

  Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 11 juni §99 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 juni till och med 6 juli.
 • 2020-03-19

  Socialnämnden 19 mars 2020 § 19 (sekretess)

  Socialnämnden, Jessica Brogren sekreterare

  Protokoll som justerats 19 mars 2020 § 19 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 mars 2020 till och med 10 april 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2020-05-22