Anslagstavla

Välkommen till Lindesberg kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll och föreskrifter från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt våra nämnder.

Du kan läsa protokollen som anslagits här eller gå in på sidan Möten och protokoll.

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan besluten överklagas. Längst ner på sidan finns information om hur du överklagar beslut genom laglighetsprövning.

Vissa personuppgifter eller vissa handlingar publiceras inte på lindesberg.se med anledning av dataskyddsförordningen eller sekretesslagstiftningen. Önskar du ta del allmänna offentliga handlingar så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 • Kommunstyrelsen 22 september 2020

  Kommunstyrelsen, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 25 september 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 september 2020 till och med 17 oktober 2020 .
 • Kommunala pensionärsrådet - 23 september 2020

  Kommunkansliet Lindesbergs kommun, Erika Johansson sekreterare

  Protokoll som justerats 25 september 2020 8-13Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 25 septeber 2020 till och med 16 oktober 2020 .
 • Socialnämnden 17 september 2020 § 80-86

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 23 september 2020 § 80-86PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 23 september 2020 till och med 15 oktober 2020 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september  2020 §81-90

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 22 septemberPDF  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 22 september 2020 till och med 14 oktober 2020 .
 • Barn- och utbildningsnämnden 14 september 2020 §§78-80 (sekretess)

  Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

  Protokoll som justerats 14 september  Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 14 september 2020 till och med 6 oktober 2020 .
 • Tillväxtutskottet, 15 september 2020

  Tillväxtutskottet, Ebba Jansson, kommunsekreterare

  Protokoll som justerats 21 september 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 21 september 2020 till och med den 13 oktober 2020
 • Socialnämnden 17 september 2020 §§ 78-79

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll som justerats 17 september 2020 §§ 78-79 (sekretess, omedelbar justering)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 18 september 2020 till och med 10 oktober2020 .
 • Socialnämndens arbetsutskott 17 september §§ 150-151

  Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

  Protokoll 17 september 2020 §§ 150-151 (sekretess)Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 17 september  till och med 9 oktober 2020.
 • Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen - 9 september 2020

  Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, Annika Lundin sekreterare

  Protokoll som justerats 9 september 2020 §§ 383-412länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterProtokoll publiceras inte i sin helhet, en ärendeförteckning visar de ärenden som varit med på sammanträdet. Vid eventuella frågor eller för att ta del av protokoll, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen per e-post eller ring växelns telefonnummer 0581-810 00.Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 september 2020 till och med 9 oktober 2020 .
 • Utskottet för stöd och strategi, 8 september 2020

  Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

  Protokoll som justerats 15 september 2020PDFBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 september 2020   till och med 7 oktober 2020.
 • Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice - 26 augusti 2020 §§ 11-15

  Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Maria Boström sekreterare

  Protokoll som justerats 9 september 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterBevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 september 2020  till och med 2 oktober 2020 .
 • Underättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen , Simon Ljunggren, planarkitekt

  Underrättelse om förslag till detaljplanDetaljplan för Hästen 12 m.fl. (Kristinaskolan) i Lindesberg, Lindesbergs kommun.Granskning av planen pågår mellan 9 juli – 4 september 2020.
  Handlingarna finns att tillgå på biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A, samt på Stadsbyggnadskontoret, Kungsgatan 41 i Lindesberg. De kommer även att finnas på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt senast 4 september 2020 . Synpunkterna skickas antingen med e-post eller fysiskt till nedanstående adresser: Synpunkter ska innehålla namn och adress. Ange också ”Diarienummer: S-2017-477”.Den som inte framfört skriftliga synpunkter på förslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.Ytterligare handlingar eller upplysningar erhålles av: Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 9 juli till och med 4 september 2020 .

Så här överklagar du genom laglighetsprövning

Laglighetsprövning

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Det kallades tidigare för kommunalbesvär. Beslut som kan överklagas genom annan lag än kommunallag kan inte överklagas genom laglighetsprövning

En laglighetsprövning måste du lämna in skriftligt till förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, senast inom tre veckor från den dag som kommunen har meddelat sitt beslut på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Överklagan ska sedan skickas till Förvaltningsrätten i Karlstad. På Riksdagens webbplats kan du läsa mer om hur en laglighetsprövning går tilllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i 13 kap. kommunlagen (2017:725).

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Ett nytt beslut i frågan fattas inte automatiskt utan ärendet måste på nytt tas upp av kommunen.      

Senast uppdaterad 2020-05-22