Barn- och utbildningsnämnden  12 oktober 2020 § 91 (sekretess)

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa sekreterare

Protokoll som justerats 12 oktober 2020 med omedelbar justering.

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 oktober 2020 till och med 3 november 2020.

Senast uppdaterad 2020-10-12