Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 13 november 2020

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 18 november §8PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 november 2020 till och med 10 december 2020.

Senast uppdaterad 2020-11-18