Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 18 november 2020

Barn- och utbildningsnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 18 november 2020 § 9-10

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med  18 november till och med 10 december 2020.

Senast uppdaterad 2020-11-18