Bergslagens överförmyndarnämnd - 19 augusti 2020

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 27 augusti 2020 §§ 38-43länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 27 augugsti 2020 till och med 22 september 2020.

Senast uppdaterad 2020-08-27