Bergslagens överförmyndarnämnd - 24 september 2020

Kommunkansliet Ljusnarsbergs kommun, Anders Andersson sekreterare

Protokoll som justerats 1 oktober 2020 §§ 44-52länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 1 oktober 2020 till och med 27 oktober 2020.

Senast uppdaterad 2020-10-02