Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice - 26 augusti 2020 §§ 11-15

Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice, Maria Boström sekreterare

Protokoll som justerats 9 september 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 10 september 2020 till och med 2 oktober 2020.

Senast uppdaterad 2020-09-10