Kungörelse om granskning för detaljplan för del av Torp 1:127, Sjövallen, i Frövi

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björn Nettelbladt, Planarkitekt

Granskning pågår från och med 2 november 2020 till och med 6 januari 2021.

Förslag till detaljplan för Del av torp 1:127 (Sjövallen) kommer att ställas ut inför granskning på:
- Biblioteket i Frövi, Järnvägsgatan 6D
- Biblioteket i Lindesberg, Kungsgatan 37A
- Stadsbyggnadskontoret i Lindesberg, Kungsgatan 41
- Den kommer även att finnas digitalt på www.lindesberg.se/pagaendeplanarbeten

Granskningen syftar till att samla in fler uppgifter och synpunkter på planen.

Planområdet ligger i Frövi, nordväst om Kaninholmen intill småbåtshamnen vid Väringen. Syftet med planläggningen är att möjliggöra för bostadsbyggnation, parkmark samt småbåtshamn. Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplan för Lindesbergs kommun samt gällande fördjupning av översiktsplanen för Frövi tätort.

Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen och sändes till

  • info@sb-bergslagen.se eller med post till
  • Stadsbyggnadskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, Kungsgatan 41, 711 30 Lindesberg.
  • Ange i ämnesraden ”Diarienummer S-2017-479”.
    Synpunkter lämnas senast 6 januari 2021.

Upplysningar om planen lämnas av Björn Nettelbladt, planarkitekt, 0581-810 00, bjorn.nettelbladt@sb-bergslagen.se

Granskningshandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 2 november 2020 till och med 6 januari 2021.

Senast uppdaterad 2020-11-02