Socialnämnden 11 november 2020 § 99-110

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 19 oktober 2020 § 99-110PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 19 november 2020 till och med 11 december 2020.

Senast uppdaterad 2020-11-19