Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Socialnämndens arbetsutskott 11 juni 2020

Socialnämnden, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 11 juni §99 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 12 juni till och med 6 juli.

Senast uppdaterad 2020-06-12