Socialnämndens arbetsutskott 15 oktober § 175-181

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll 15 oktober 2020 § 175-181 (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 oktober till och med 6 november 2020.

Senast uppdaterad 2020-10-15