Socialnämndens arbetsutskott 3 september 2020 § 138-149 (sekretess)

Socialnämnden, Rouzbeh Isa, sekreterare

Protokoll som justerats 3 september 2020 §138-149 omedelbar justering (sekretess)

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 3 september 2020 till och med 25 september 2020.

Senast uppdaterad 2020-09-03