Utskottet för stöd och strategi, 13 oktober 2020

Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 13 oktober 2020PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 13 oktober 2020 till och med 4 november 2020.

Senast uppdaterad 2020-10-13