Utskottet för stöd och strategi, 8 september 2020

Utskottet för stöd och strategi, Ebba Jansson, sekreterare

Protokoll som justerats 15 september 2020PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 15 september 2020 till och med 7 oktober 2020.

Senast uppdaterad 2020-09-15