Anslag, 28 augusti

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20200828 §59

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 28 augusti till och med 18 september 2020.PDF

Senast uppdaterad 2020-09-03