Anslag, 29 september

Protokollets förvaringsplats: Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli, Nora

Direktionens protokoll 20200918 §60-82PDF

Bevis om anslag att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med 29 september till och med 19 oktober 2020.

Senast uppdaterad 2020-09-29