Arvoden och ersättningar

I Lindesbergs kommun gäller Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.

I bestämmelserna framgår bland annat att tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till: förlorad arbetsinkomst, arvode för sammanträdet, reseersättning och särskilda kostnader i samband med funktionsnedsättning.

Arvode betalas ut för sammanträden, justering av protokoll men betalas inte ut för gruppmöten. Utbetalning sker den 27:e i varje månad.

För att ansöka om erättning för förlorad arbetsinskomst ska blankett fyllas i av din arbetsgivare för varje tillfälle du ansöker om ersättning (Gäller dig som är anställd).

Senast uppdaterad 2019-06-03