Möten och protokoll

Här finns sammanträdestider, kallelser och protokoll från kommunens olika nämnder och bolag.

Sammanträdestider finns längst ner på sidan under relaterad information.

Om det saknas sidor, paragrafer, kortare texter eller textstycken i kallelser och
protokoll beror det på att hela ärendet eller delar av det inte får publiceras på
grund av sekretess eller bestämmelser om dataskydd för personuppgifter.

Alla protokoll som publiceras på webbplatsen är kopior av originalprotokoll. Vill du ta del av äldre protokoll eller protokoll med justerares underskrift och signatur, andra dokument och underlag är du välkommen att kontakta kanslienheten.

Sammanträdestiderna, kallelserna och protokollen är i PDF-format, Adobe Reader krävs för att läsa dem.

Kallelser

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Linde Stadshus AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi
Valnämnden

Protokoll

Barn- och utbildningsnämnden
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning (KRF)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Linde Stadshus AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tillväxtutskottet
Utskottet för stöd och strategi
Valnämnden

Senast uppdaterad 2020-01-24