Arbete och integration

Lindesbergs kommun ligger mitt i Bergslagen. Här finns en lång tradition av entreprenörskap och nytänkande kvar i trakten, vilket säkert har bidragit till att småföretagandet än idag spelar en viktig roll i kommunen.

Gatubild hus bilar människor

För dig som idag saknar sysselsättning vänder du dig främst till Arbetsförmedlingen. Inom Lindesbergs kommun finns en enhet som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, Arbetsmarknadsenheten på Lärcentrum Masugnen (AME). Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att hjälpa människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

För att komma till egen försörjning samverkar vi med kommunen och näringslivet genom arbetsplatsförlagda aktiviteter som exempelvis praktik, ”resursjobb”- arbete i kombination med kompetenshöjande insatser, studiebesök och utbildningar som vi skräddarsyr efter behov. Samverkan med Vuxenutbildningen och SFI internt samt övriga civilsamhället ger ytterligare verktyg för möjligheten att bli eller komma närmare självförsörjning.

Utifrån våra lärdomar från projekt All In, arbetar vi idag ännu mer individbaserad. Vi har också utökat vårt utbud av insatser i syfte att i större utsträckning kunna möta upp de behov som finns hos våra deltagare.

Personalen på AME nätverkar och samarbetar även med andra kommuner och näringslivet för att ordna lokala jobbmässor och föreläsningar i länet.

Kontakt
Zila Conejeros
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
zila.conejeros@lindesberg.se

Senast uppdaterad