Arbete och integration

Lindesbergs kommun ligger mitt i Bergslagen. Här finns en lång tradition av entreprenörskap och nytänkande kvar i trakten, vilket säkert har bidragit till att småföretagandet än idag spelar en viktig roll i kommunen.

Gatubild hus bilar människor

Lindesbergs kommun har en arbetsmarknadsenheten som stöttar och erbjuder kompetenshöjande insatser för att fler invånare i kommunen ska komma ut i egenförsörjning genom studier och arbete. Verksamheten arbetar främst på uppdrag av försörjningsstöd och arbetsförmedlingen och riktar sig till den som behöver fördjupat stöd och rustande insatser för att bli självförsörjande.

Vi samverkar med andra förvaltningar inom kommunen och näringslivet genom arbetsplatsförlagda aktiviteter som exempelvis praktik, ”resursjobb”- arbete i kombination med kompetenshöjande insatser, studiebesök och utbildningar som vi skräddarsyr efter behov. Samverkan med vuxenutbildningen och Sfi internt samt övriga civilsamhället ger ytterligare verktyg för möjligheten att bli eller komma närmare självförsörjning. Vi har också utökat vår egna utbud av insatser i syfte att i större utsträckning kunna möta upp de behov som finns hos våra deltagare.

Idag arbetar cirka 15 medarbetare på arbetsmarknadsenheten som handläggare, arbetshandledare samt administratör och verksamheten utgår från Masugnen på Dalkarshyttan.

Kontakt
Zila Conejeros
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
zila.conejeros@lindesberg.se

Senast uppdaterad