Arbetsmarknadsåtgärder

Välkommen till Tillväxtförvaltningen och arbetsmarknadsenheten i Lindesbergs kommun!

Alla människor kan och vill utvecklas och vi bidrar med att stegförflytta de som behöver vårt stöd för att bli självförsörjande, genom utbildning och arbete. Framförallt har vi fokus på de som är i behov av fördjupat stöd och vägledning för att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Vi tillhandahåller bland annat arbetsträningsplatser, anpassade anställningar och mindre kompetensutvecklingsinsatser. Vi har ett nära samarbete med Komvux som också finns på Masugnen, vilket innebär att vi jobbar tillsammans med våra deltagare och elever där det är effektfullt.

Vi planerar för varje individ utifrån dennes förutsättningar, förmågor och framtidsvisioner. Genom motivationshöjande samtal och vägledning får vi individen att vara sitt livs egna processledare. Vi har många arbetsgivarkontakter och är finns som ett stöd för de företag som tar emot våra deltagare – vi kan vara med och introducera, översätta föreskrifter, gå in med kortare utbildningsinslag eller finnas med som handledare på arbetsplatsen om så behövs.

Arbetsmarknadsenheten genomsyras av tron på att alla människor vill och kan utvecklas. Vi ser till alla människors lika värde och bemöter varandra med lyhördhet och respekt. Vi arbetar aktivt med inkludering och mångfald och våra utlåtanden baseras på fakta. Vi ser varje individ som en egen person och har nolltolerans mot diskriminering.

Senast uppdaterad