Mottagningsteam

Från och med 2020-04-01 förändrar Samordningsförbundet SOFINT sina insatser

Mottagningsteamet och Samverkansteamet genom att slås samman till ett team som nu heter Coachingteamet. Mottagningsteamet kommer under perioden 200401–200630 att avvecklas och kommer fokusera på att avsluta påbörjade kartläggningar.

Senast uppdaterad