Frågor och svar om Feriejobb

Ansökan

Sker via ferieplatsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Klicka på länken ansök, registrera dig och fyll i uppgifterna, detta behöver du göra även om du tidigare sökt feriearbete inom kommunen. Du kommer få en bekräftelse på din e-post om att din ansökan är mottagen inom kort efter att du ansökt. Om du skrivit fel i din ansökan eller vill justera något så går du in och redigerar de uppgifter som du vill ändra på, glöm inte att skicka in på nytt. Alla som söker är inte garanterade ett feriearbete. Vi har ett maxantal som vi kan ta emot, detta kan variera från år till år. Om du inte blir placerad får du ett e-postmeddelande med information om det.

Placering

Om du blivit tilldelad en plats får du e-post om ett placeringserbjudande i mitten av april. För att tacka ja till ditt erbjudande måste du svara på denna e-post, om du inte gör det kommer du förlora din plats. Du måste även skriva på ditt anställningsavtal. Infinner du dig inte vid det datum som anges för påskrift av anställningsavtal erbjuds någon annan din plats. Om du inte kan komma för att skriva på avtalet på avsatt tid är det ditt ansvar att meddela ansvarig för ferie om detta och du kan då erbjudas möjlighet att skriva på avtalet vid ett annat tillfälle.

Vem kan söka?

Endast de åldersgrupper som står nämnda i informationen på hemsidan kan söka sommarjobb genom kommunen. Du måste också vara folkbokförd i Lindesbergs kommun. Bor du i annan kommun får du vända dig till den kommunen. Har du själv några hinder/funktionsnedsättningar/allergier eller annat som du anser att vi på arbetsmarknadsenheten eller handledaren på arbetsplatsen bör känna till om dig så måste du själv meddela detta i ansökan. Möjligheten finns även att söka som särskilt skäl, kontakta studieyrkesvägledare eller rektor för mer information.

Får jag byta period?

Det finns tre olika perioder. Du får erbjudande om att jobba en period. Sök den eller de perioder som du kan jobba på, det ökar chanserna till att du erbjuds plats på sökt period. Det är fortfarande ingen garanti att du får plats på sökt period. Har det framkommit förhinder efter att du fått ett placeringserbjudande så får du ringa till kontaktpersonen för ferie och höra om det går att ordna. Vi garanterar inte att du kan byta period. Du får då tacka nej till din placering. Feriearbete är ingen rättighet.

Vilka platser finns?

Kommunen har ett varierat antal platser. De allra flesta platserna är inom äldreomsorgen då den verksamheten rullar året runt och håller öppet över hela sommaren.

Det finns även platser inom barnomsorg så som fritids, förskola och vaktmästartjänster. En del platser inom skolkök/äldreomsorgskök finns. Vi kan inte garantera att du får den plats du önskar. Vi erbjuder en plats inom något av dessa områden. Vill du inte ha platsen meddela oss så snart som möjligt. Alla jobb är viktiga och en bra erfarenhet för ett framtida yrkesliv.

Vi erbjuder även platser hos föreningar och ideella organisationer, dessa platser ligger inte inom kommunens verksamhet och dessa arbetsplatser ansvarar själva för arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. Om du blir bokad på en av dessa platser så måste du ta kontakt med arbetsplatsen för att få en tid till avtalsskrivning, då det inte är kommunen som står som ansvarig arbetsgivare.

Får jag betalda resor till feriejobbet?

Kommunen betalar inte några resor till och från arbetet. Lindesbergs kommun är en geografiskt stor kommun. Vi har ferieplatser på flera orter i kommunen. Allt från Löa i norr till Fellingsbro i söder. Det är inte säkert att du får ett erbjudande om feriearbete i närheten av där du bor. Du kan till exempel få ett erbjudande om en plats i Frövi även om du inte bor där. Plats prioriteras främst utifrån vad du själv önskat i din ansökan. Därefter placerar vi så långt det går i närheten av din uppgivna adress. Vi har ofta fler ansökningar från Lindesberg centralt än vi har tillgängliga platser där, vilket innebär att det varje år reser ungdomar med exempelvis buss till sina feriearbeten. Vi räknar också med att det går att cykla en bit på sommaren. Tänk på att du själv skall kunna ta dig till platsen du söker.

När behöver jag utdrag ur belastningsregistret?

Om du ska jobba med barn, på en förskola, i förskolekök, skolkök eller med funktionshindrade så måste du ha ett utdrag ur belastningsregistret. För att få detta så ska du själv besöka polisens hemsida. Där skriver du ut en blankett som du fyller i och skickar till Polismyndigheten i Kiruna. När du får utdraget hemskickat måste du visa upp det på avsatt tid till avtalsskrivning så vi får ta del av utdraget. Om du inte ordnat ett utdrag utan anmärkning i god tid innan du börjar ditt feriearbete kan din placering gå till annan sökande. Vi kan inte garantera ett byte av plats.

Arbetstid

Din arbetstid är 6 timmar, fem dagar i veckan i tre veckor. Du ska även ta ut en rast under dagen, rasten är obetald tid, vilket kan innebära att du behöver vara på arbetsplatsen 6 ½ timme för att få ut rätt lön. Du anger på din närvarorapport hur du har jobbat och när du tagit rast. Se till att handledaren hjälper dig att fylla i rätt tider och att både handledaren och du skriver under närvarorapporten innan den skickas iväg till Arbetsmarknadsenheten. Om någon av signaturerna saknas så kan vi inte betala ut någon lön. Under ferieperioden får du som mest arbeta 90 timmar på tre veckor. Inget arbete utöver det ska utföras. Helgerna är du ledig. Midsommarafton är du ledig och ingen lön går ut för den dagen. Är du borta en dag kan det inte jobbas ifatt genom att arbeta längre dagar vid annat tillfälle. Arbete på obekväm arbetstid accepteras inte.

Lön

Lönen för 2021 är 70 kr per timme. Semesterersättning är inräknad i timlönen. Lönen betalas ut månaden efter att du har jobbat. Normal löneutbetalningsdag är den 27:e varje månad.

Du har rätt till sjuklön om du påbörjat din anställning och jobbat minst en dag. Är du sjuk ringer du arbetsplatsen och meddelar detta så de kan fylla i rätt information på din närvarorapport. Du har en karensdag för vilken det inte utgår lön. Efter 7 dagars sjukdom behövs ett läkarintyg för att du ska ha rätt till sjuklön. Frånvaro utöver sjukdom eller annat giltigt skäl betalas inte.

Om något inte fungerar

Om du upplever att du inte får en bra handledning eller att du inte har fungerande arbetsuppgifter så vill vi att du hör av dig till ansvariga för feriearbetet på Arbetsmarknadsenheten. Om vi inte får informationen kan vi inte hjälpa dig. Prova alltid att prata med handledaren i första hand. Om du väljer att gå hem för att du upplever att det inte fungerar får du inte någon lön för din frånvaro. Därför är det viktigt att du pratar med oss innan du tar något beslut så vi får chansen att hjälpa dig på ett bra sätt. Du kan också vända dig till Fackets hjälptelefon för ungdomar på telefonnummer 020-56 00 56 (se även www.lo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Vi garanterar inte en ny plats om det inte fungerar, men finns möjligheten kan vi försöka lösa det om du meddelar oss i god tid.

Enkäten

Efter varje ferieomgång så skickar vi ut en enkät via epost som vi önskar att ni fyller i. För att vi skall kunna jobba vidare med att förbättra vårt arbete med ferie så behöver vi ta del av era erfarenheter. Enkäten tar inte lång tid att fylla i och utgör ett underlag för planeringen av kommande års feriearbete. Om ni vill hjälpa oss att bli bättre så är detta ett bra sätt att meddela oss!

Senast uppdaterad