Ungdomsjobb 2021

Kommunen har fått statliga medel som är öronmärkta för att erbjuda arbetslösa ungdomar från 16 år och uppåt en ingång på arbetsmarknaden. Vi vill erbjuda ungdomarna en anställning på 6 – 12 veckor, där de får chansen att prova på ett arbete som de är intresserade av samt ge dem möjlighet att skapa referenser till framtida jobbansökningar.

Ni har här möjlighet att erbjuda plats för att ta emot en eller flera arbetande ungdomar när det passar er fram till slutet av 2021. Vi på arbetsmarknadsenheten skriver anställningsavtal med ungdomen samt ombesörjer löneutbetalningen.

Bokning av ungdomar kommer ske löpande i dialog med er.

Fyll i formuläret nedan.


Kontakt

Erika Gruvald

Dino, Hesha
0581-816 56
hesha.dino@lindesberg.se

Handläggare/praktiksamordnare

Senast uppdaterad