Pågående projekt

Arbetsmarknadsenheten bedriver flera utvecklingsprojekt med stöd av EU-medel, finansiering från samordningsförbundet Sofint, Länsstyrelsen och andra eventuella partners.

En del av projekten sker i samverkan med andra kommuner, men också i samverkan med andra parter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Örebro län. Arbetsmarknadsenhetens målgrupper och behovet av våra insatser förändras löpande och vi kompletterar löpande vår ordinarie verksamhet med olika projekt i syfte att utveckla, pröva och implementera nya metoder och arbetssätt.

Just nu pågår följande projekt:

Senast uppdaterad