Avfall

Avfall är inte bara det som blir över, avfall är också en värdefull resurs som alltmer tas tillvara.

Mycket av det avfall som uppstår kan återvinnas för att skapa energi och nya produkter. På så vis kan vi vara mer sparsamma med naturens tillgångar och bidra till en hållbar utveckling.

Som företagare ansvarar du för att ditt avfall tas om hand om på rätt sätt. Målet är att i så hög grad som möjligt ta tillvara på de resurser som finns i avfall och att skilja ut farliga ämnen som ska tas omhand separat. Det farliga avfallet får inte hamna i soppåsen eller i avloppet, lämna in det på våra återvinningscentraler istället.

Nya regler från 1 november 2020

Sedan tidigare ska du som företagare anteckna uppgifter om farligt avfall. Från och med den 1 november 2020 ska du även rapportera in uppgifterna till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Du kan läsa mer om vilka uppgifter som ska redovisas på Naturvårdsverkets webbplats.

Klicka här för att komma till Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Senast uppdaterad