Djur

Många av oss lever ihop med något husdjur eller är intresserade av de vilda djuren i vår natur.

Det finns en del regler som styr hur vi ska handskas med våra husdjur och hur vi ska förhålla oss till de vilda djuren i vår omgivning. Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för vissa delar av tillsynen.

Djur som far illa

Länsstyrelsen i Örebro län ansvarar för tillsynen av hur djur behandlas. Om du har oro för att djur behandlas illa är det dem du kontaktar.

Skadade vilda djur

Kontakta polisen om du hittar ett skadat eller sjukt däggdjur eller fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma vad som kan göras.

Inom detaljplan krävs tillstånd för att hålla vissa djur:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får
  • svin
  • pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Ansökan görs hos Samhällbyggnadsnämnden Bergslagen för

hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område


För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Inom detaljplan krävs tillstånd för hållande av orm

i Hällefors, Lindesbergs och Nora kommuner krävs tillstånd från
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen för att ha orm. Inom Ljusnarsbergs kommun krävs inte tillstånd för att ha orm.

Tillstånd krävs för alla typer av ormar, även om de inte är giftiga. Bor du inte inom område med detaljplan krävs inget tillstånd.

Ansökan görs på blankett Hållande av orm inom område med detaljplan.

För tillståndsansökan tas en avgift ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Senast uppdaterad