Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak behöver du söka tillstånd hos Samhällsbyggnad Bergslagen.

Tillstånd

Tillstånd krävs för att få sälja tobak. För att din ansökan ska kunna godkännas krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatte­verket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak kommer Samhällsbyggnad Bergslagen att utreda om du är lämplig. Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten t.ex. ägare, finansiärer, chefer och andra ansvariga.

Blankett för ansökan om tobakstillstånd Länk till annan webbplats.

Regler för försäljning av tobak på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

När du ansöker som tillstånd ska du skicka med en kopia på verksam­hetens egenkontrollprogram. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning om vad ett egenkontrollprogram bör innehålla.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats.

Avgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om tillstånd. För närvarande är avgiften 8 640 kronor för permanenta tillstånd och 4 320 kronor för tillfälliga tillstånd. Avgiften för ändring av tillstånd är 5 940 kronor.

Samhällsbyggnad Bergslagen genomför tillsyn på alla försäljningsställen för tobak inom våra kommuner. För tillsynen betalar du en årlig avgift, som för närvarande är 5 940 kronor per år.

Har du frågor?

Kontakta Johannes Glanz, tillståndshandläggare

0581-83029

info@sb-bergslagen.se

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad