Registrering och kontroll av livsmedelsföretag

Om du vill starta ett livsmedelsföretag ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Verksamheten får starta två veckor efter att anmälan har kommit in till nämnden. Du kan också få starta tidigare om verksamheten har hunnit registreras hos oss innan dess.

Tänk på att inte skicka in din anmälan för tidigt. Du måste först ha bestämt dig för i vilket bolag du ska driva verksamheten och veta ungefär när din lokal kommer att vara färdig. Om du startar verksamheten utan registrering kan du behöva betala en sanktionsavgift. Nedan hittar du registreringsblankett för anmälan av livsmedelsverksamhet.

Blankett för registrering av livsmedelsverksamhet Länk till annan webbplats.

Sanktionsavgifter på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att söka bygglov om du bygger om eller ändrar användningen av en lokal.

Ansök om bygglov

Avgifter för livsmedelsanläggning

Avgiften för registrering av livsmedelsanläggning är 985 kronor. Avgiften tas utför handläggning av ärendet.

Alla livsmedelsföretag betalar en årlig avgift till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Avgiften bekostar kontrollen av företagen. Första året betalar företaget både registreringsavgift och kontrollavgift.

Om vi hittar fel vid kontroll av ett livsmedelsföretag behövs extra kontroll av företaget. Företaget betalar en extra avgift för denna kontroll.

Starta restaurang

Om du planerar att starta en ny restaurang eller ett café finns det mycket att tänka på och du kan behöva flera olika tillstånd. Kontakta kommunens företagslots så får du hjälp.

Företagslots

Du kan även ta hjälp av checklista för att starta restaurang som finns på verksamt.se. Där kan du se vilka tillstånd du behöver innan du startar din verksamhet.

Checklista för att starta restaurang, till företag från myndigheter på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta dricksvattenanläggning

Om du producerar dricksvatten till allmänheten behöver du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Det gäller även mindre livsmedelsverksamheter som har eget dricksvatten, t.ex. ett café med egen brunn.

Blankett för registrering av dricksvattenanläggning Länk till annan webbplats.

Små dricksvattenanläggningar på Livsmedelsverkets webbplats - broschyr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inspektion av verksamheten

När du startat din verksamhet kommer vi från Miljökontoret vid Samhällsbyggnad Bergslagen och gör en inspektion.

Vid inspektionen kontrolleras att din verksamhet uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen.

Lokaler, hantering och hygien på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla livsmedelsföretag ska ha egenkontroll

Enligt lagen måste alla som bedriver ett livsmedelsföretag ha ett fungerande system för egenkontroll. Det är genom det som kontrollmyndigheten bedömer hur väl ni klarar er verksamhet.

Företagens egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ändra verksamheten, byta ägare eller upphöra

Om du vill ändra din verksamhet ska du anmäla det till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Kontakta oss innan du bygger om eller gör stora förändringar i menyn.

Om verksamheten byter ägare behövs en ny registrering innan ägarbytet sker. Om din verksamhet upphör ska du informera oss om det.

Slakterier, mejerier, rökerier med mera

Verksamheter som tillverkar köttprodukter, mejerivaror och fiskprodukter och säljer till andra livsmedelsföretag ska godkännas innan de får starta.

Kontakta Livsmedelsverket om du vill ansöka om godkännande av livsmedelsanläggning.

Försäljning av egna primärprodukter

Livsmedelsverket har tagit fram information om vad som gäller för den som vill sälja mindre mängder primärprodukter till konsumenter. Med primärprodukter menas obehandlade produkter från jorden, naturen eller från djur, t.ex. grönsaker, frukt, kött, fisk m.m.

Försäljning av små mängder primärprodukter till konsumenter Länk till annan webbplats.

Vissa verksamheter behöver inte registreras

Det kan vara svårt att avgöra om en verksamhet är ett livsmedelsföretag och ska registreras hos kontrollmyndigheten. För att räknas som livsmedelsföretag ska verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.

Kontakta miljökontoret för att ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Registrering av livsmedelsföretag på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Råd och stöd till företag

Näringslivsavdelningen i kommunen kan hjälpa dig med råd och stöd i ditt företag.

Företag, stöd och rådgivning

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad