Kemikalier för dig med verksamhet

Kemikalier och farligt avfall ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten, avlopp, golvavlopp eller dagvattenbrunnar.

När det är möjligt ska farliga kemiska produkter bytas ut mot mindre farliga produkter, enligt den så kallade produktvalsprincipen som finns i miljöbalken.

Riskbedömningar

Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och så att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget.

All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner.

Kemikalieförteckning

Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Förteckningen ska omfatta de kemiska produkter som hanteras och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. En enkel mall för förteckningen finns under relaterad information.

I förteckningen ska följande uppgifter finnas med:

  • Produktens namn.
  • Omfattning och användning av produkten, kan vara t.ex. årlig förbrukning eller vilken maximal volym som lagras samtidigt.
  • Information om produkten eller organismens hälso- och miljöskadlighet.
  • Hur produkten klassificeras med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Lagring av kemikalier och farligt avfall - informationsblad Pdf, 500.5 kB.

Enkel kemikalieförteckning - Excel-mall Excel, 66 kB.

Enkel kemikalieförteckning - PDF-mall Pdf, 197.5 kB.

Prioriteringsguiden PRIO på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Säkerhetdatablad

För hälso- och miljöfarliga kemiska produkter som används yrkesmässigt ska det också finnas säkerhetsdatablad, med mer utförlig information om produktens innehåll och anvisningar för hantering. Säkerhetsdatabladen ska hållas aktuella och vara tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna.

Säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad