Medelstora förbränningsanläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW till 50 MW vara registrerade.

Förordning

I Sverige är direktivet genomfört i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF Länk till annan webbplats.

Kravet på registrering gäller till en början anläggningar tagna i drift från och med den 20 december 2018. Befintliga anläggningar kommer succesivt behöva registrera sig.

Enligt FMF ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och allmänheten har tillgång till.

För närvarande har Samhällsbyggnad Bergslagen inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Mejla

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad