Muddring

För arbeten som utförs i vatten, till exempel byggande av brygga, grävning/muddring eller utfyllnad i vatten, behöver du oftast göra en anmälan eller söka tillstånd.

Undantag är exempelvis om det är uppenbart att inga andra intressen skadas av verksamheten. Det är den som utför arbetet som ska kunna visa att så är fallet.

Anmäla eller söka tillstånd

Anmälningar handläggs av länsstyrelsen. Kontakta länsstyrelsen om du tänker söka tillstånd hos miljödomstolen. Vid arbeten i vatten krävs det ofta även dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad