Serveringstillstånd

För att få servera alkohol behöver du tillstånd från kommunen, ett så kallat serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholhaltig dryck mot betalning eller ersättning.

Ansökan om serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd krävs att du lämnar in en ansökan. Ansökan skickar du till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.

Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är 1 - 3 månader. Handläggningstiden för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten är 1 - 2 månader och för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap 2 - 14 dagar. Handläggningstiden räknas från det att du kommit in med de handlingar som behövs. Om det tar lång tid för dig att klara ett kunskapsprov, eller om du behöver skicka in kompletterande dokument, kan handläggningen ta längre tid.

Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos Samhällsbyggnadsförvaltningen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov.

Avgifter

Samhällsbyggnadsnämnden tar ut avgifter för ansökan om tillstånd samt för tillsyn.

Avgifter för tillstånd är exempelvis:

  • Permanent tillstånd för servering till allmänheten - 9 786 kronor
  • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten - 4 891 kronor
  • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap - 1 087 kronor.

Avgiften för tillsyn beror på hur stor verksamheten är. Restauranger ska varje år lämna in en restaurangrapport senast den 1 mars. Avgiftens storlek bestäms utifrån restaurangens redovisade omsättning. För en genomsnittlig restaurang i området (omsättning 500 000 - 1 000 000 kr/år) är avgiften 7 612 kronor/år.

Regler vid alkoholservering

Du kan läsa mer om vilka regler som gäller vid alkoholservering i Samhällsbyggnadsnämndens riktlinjer. Där finns även information om serveringstider, handläggningstider och annat.

Blanketter
Alkohol - tillstånd och försäljning Länk till annan webbplats.

Relaterad information
Riktlinjer alkoholservering Pdf, 1.1 MB.

Vid frågor kontakta

Johannes Glanz, tillståndshandläggare
0581-830 29
info@sb-bergslagen.se

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10-12 och 13-15.
  • Dag före helgdag 10-12.

info@sb-bergslagen.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

711 80 Lindesberg

Text

Senast uppdaterad